Gaat het bij film meer om de samenhang tussen beelden en geluiden, bij fotografie moet dat ene beeld het verhaal zien te

vertellen. Of de fantasie prikkelen. Of gewoon mooi of lelijk zijn. "You do not take a photograph. You make it". (Alfredo Jaar)