Sommigen laten zich van alles aanleunen en laten het allemaal over zich heen komen...